OLEŃKA KOWALEWSKA NOWA PODOPIECZNA

Jesienią 2018 roku u naszej niespełna rocznej córki zdiagnozowano nowotwór kości promieniowej prawego przedramienia.Ola została poddana operacji, podczas której usunięto jej guza oraz uzupełniono ubytki kości. Nasze dziecko przez pół roku miało rączkę w gipsie oraz założony stabilizator zewnętrzny. Niestety zabieg chirurgiczny nie przyniósł pożądanych efektów. 

Jesienią 2018 roku u naszej niespełna rocznej córki zdiagnozowano nowotwór kości promieniowej prawego przedramienia. Po wykonaniu badań histopatologicznych i dwóch miesiącach oczekiwań szczęśliwie okazało się, że nie ma on cech złośliwości. Ola została poddana operacji, podczas której usunięto jej guza oraz uzupełniono ubytki kości. Nasze dziecko przez pół roku miało rączkę w gipsie oraz założony stabilizator zewnętrzny. Niestety zabieg chirurgiczny nie przyniósł pożądanych efektów.
Obecnie ręka naszej córki wymaga bardzo skomplikowanej, trzystopniowej rekonstrukcji. Choroba Oli jest bardzo trudna do zdiagnozowania, według lekarzy z Niemiec obraz zdjęć rentgenowskich i rezonansu magnetycznego wskazuje na FFCD (ogniskową dysplazję włókniakowatą). To jest to bardzo rzadka zmiana tkanki łącznej, głównie w kości piszczelowej, ale także może wystąpić w kościach przedramienia. Lekarze Katolickiego Szpitala Dziecięcego Wilhelmstift w Hamburgu specjalizują się w tak rzadkich, niestandardowych przypadkach. Zaproponowano nam trzy operacje, dzięki którym jest szansa, że nasze dziecko będzie miało funkcjonalną rękę. W pierwszym kroku operacji zastosowany zostanie stabilizator zewnętrzny i dystalny, żeby prawidłowo ustawić fragmenty kości promieniowej oraz rozciągnąć ścięgna. Po około 6 tygodniach następuje druga procedura: usunięcie stabilizatora, stabilizacja materiałem przeszczepionym do kości piszczelowej oraz założenie płytkowej osteosyntezy Medartis. Trzecia operacja uzależniona jest od przebiegu dwóch pierwszych, nie mamy jeszcze informacji na jej temat oraz nie podano nam jej kosztów.
Jest to bardzo długotrwała i kosztowna procedura, która znacznie wykracza poza nasze możliwości finansowe. Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie w walce o zdrowie i sprawność naszego dziecka.

Rodzice Oleńki

Ola :)
projektowanie stron internetowych szczecin
Fundacja Oliwia ul. Św. Jakuba 4 , 70-543 Szczecin / fb.com/fundacjaoliwia